asociación de fábricas de fabricación de níquel887